Skrevet av: Papaya-redaksjonen
Medisinsk korrektur: Mariann Brandt Haugen, LIS indremedisin

Hva er det vaginale mikrobiomet?

Underlivet ditt, akkurat som magen din, er et komplekst økosystem med milliarder av bakterier - noen gode, noen dårlige og noen nøytrale. Denne kolonien av bakterier er også kjent som det vaginale mikrobiomet. Samspillet og balansen mellom disse bakteriene er helt utslagsgivende for din intimhelse og kan knyttes til alt fra gjentatte underlivsinfeksjoner og mottagelighet for seksuelt overførbare infeksjoner, til fertilitetsutfordringer.

Hvordan fungerer det vaginale mikrobiomet?

Et sunt vaginalt mikrobiom har en overvekt av melkesyrebakterier, spesielt Lactobacillus-arter. Lactobaciller bidrar positivt til mijøet i underlivet ved å:

 • Produsere melkesyre som bidrar til å opprettholde en lav pH-verdi, helst mellom 3,8 og 4,5.
 • Ta opp plass på skjedeveggen og dermed hindre andre (skadelige) mikroorganismer fra å slå seg ned der. 
 • Produsere bakteriociner, kroppens naturlige antibiotika, som ytterligere hemmer veksten av skadelige bakterier. 

Når miljøet i underlivet har en lav pH-verdi hindres vekst av mikroorganismer som kan føre til infeksjoner og betennelse. Men når det derimot er i ubalanse, kan dette føre til en reduksjon i antallet melkesyrebakterier og en økning i andre typer mikroorganismer, inkludert bakterier, virus og sopp. Dette kan føre til en økt risiko for infeksjoner og betennelse i skjeden og bekkenområdet. Å opprettholde en sunn vaginal mikrobiota er derfor viktig for å opprettholde en sunn underlivshelse. Dette kan oppnås gjennom en sunn livsstil og kosthold.

 • papaya13 2.png
 • papaya50 2.png

Så mange som 1 av 3 kvinner opplever å få urinveisinfeksjon innen de er 24 år.

Vaginale infeksjoner og mikrobiomet

Det vaginale mikrobiomet består dessverre ikke kun av de gode, beskyttende bakteriestammene. Bakterier og sopp som kan skape vaginale infeksjoner, er også en naturlig del av mikrobiomet. Når det oppstår ubalanse og forhøyet pH-verdi i underlivet gir det mulighet for kolonisering av disse skadelige mikroorganismene.  

De mest vanlige vaginale infeksjonene er:

 • Bakteriell vaginose: Dette er den vanligste underlivsinfeksjonen og et samlebegrep for bakterielle infeksjoner som forårsakes av ubalanse i det vaginale mikrobiomet, BV kommer av en reduksjon i melkesyrebakterier, som igjen kan gi overvekst av skadelige bakterier. Symptomer inkluderer en fiskelignende lukt, økt utflod og kløe. Les mer om BV her.
 • Soppinfeksjon: Dette er forårsaket av en overvekst av sopp i skjeden, vanligvis Candida. Symptomer inkluderer kløe, svie, rødhet og utflod. Les mer om soppinfeksjon her.
 • Urinveisinfeksjon:Skadelige bakterier fra det vaginale mikrobiomet kan reise opp urinrøret og forårsake infeksjon. Dersom du sliter med tilbakevendende UVI kanårsaken altså være at du har for liten andel av beskyttende bakterier i mikrobiomet. Les mer om UVI her.

Vaginale infeksjoner er veldig vanlig, og hvis du er her fordi du har opplevd gjentakende infeksjoner så kan vi med trygghet si at du ikke er alene. 

Vaginale infeksjoner er faktisk en av de mest vanlige helseproblemene kvinner opplever. I tillegg til BV, vil så mange som 1 av 3 kvinner oppleve å få urinveisinfeksjon innen de er 24 år, og 1 av 2vil få det i løpet av livet. Forskning viser også at 50 - 75% av kvinner vil oppleve soppinfeksjon i hvert fall en gang i livet. Dette er med andre ord helt vanlig.

Men visste du at det også er påvist en sammenheng mellom mottagelighet for seksuelt overførbare sykdommer som blant andre HIV, klamydia, HPV og herpes og mikrobiom med lite tilstedeværelse av lactobasiller? I tillegg er det også påvist en økt risiko for sen abort og tidlig fødsel hos kvinner med bakteriell vaginose. Det er også gjort en studie som viser at forekomsten av BV er høyere blant kvinner som sliter med infertilitet. Dette er relativt små studier og det kreves mer forskning for å kunne konkludere, men man ser i hvert fall en sammenheng.

Hva kan påvirke det vaginale mikrobiomet?

Sammensetningen i det vaginale mikrobiomet er ikke konstant og forandrer seg gjennom ulike faser av livet og det er mange grunner til at pH-verdien i underlivet kan endre seg. Etter sex, spesielt med en ny partner, eller mensen er det vanlig at det er ubalanse i bakteriefloraen. Overdreven intimvask, graviditet, overgangsalder, stress og antibiotikakurer er andre ting vi vet påvirker pH-verdien negativt.

De vanligste årsakene til forandringer er:

 • Graviditet
 • Overgangsalder
 • Sex,spesielt ved partnerbytte eller flere partnere
 • Bytte av prevensjon  
 • Mensen,fordi blodet har en naturlig høyere pH-verdi
 • Såpe og andre hygieneprodukter
 • Antibiotika og andre legemidler
 • Stress
 • Hormonell ubalanse

Viktigheten av riktig pH-verdi

De gode og dårlige bakteriene er i en evig kamp om å ha overtaket i den vaginale bakteriefloraen. Resultatet av drakampen gir utslag i underlivets pH-verdi. Er den ikke syrlig nok får de skadelige mikroorganismene fotfeste og kan forårsake symptomer på soppinfeksjon og bakteriell vaginose.

Melkesyrebakterier bidrar til å holde verdien der den skal være, som er moderat syrlig, mellom 3.8 og 4.5 for de av dere som liker tall.

Begrenset forskning på kvinnehelse og probiotika

Det er dessverre fortsatt begrenset med studier i stor nok skala til å bekrefte eller avkrefte virkningen ved bruk av probiotika oralt eller vaginalt. 

Det finnes likevel en rekke mindre studier som har utforsket bruken av probiotika for å bedre den vaginale bakteriefloraen og det kan ha vist seg å ha effekt for noen av deltagerne i disse studiene. Det trengs fortsatt større og flere studier, med flere deltagere, for å virkelig forstå den store sammenhengen og kunne konkludere med en generell effekt. 

Vi håper det satses mer på forskning på kvinnehelse generelt og underlivshelse spesielt, i årene fremover. 

C3E42BE1-5EFD-495E-AEB4-643987B09FDF 1.png

Er du ofte plaget med ubalanse i underlivet?

Papaya Melkesyrebakterier er en probiotika som kan bidra til å opprettholde normale pH-verdier i underlivet gjennom tilførsel av gode bakterier.

Jeg vil prøve Papaya!